Các điều khoản sử dụng này được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa thành viên là bạn và Trả Lời Câu Hỏi (TraLoiCauHoi.com) về quyền hạn và việc sử dụng dịch vụ. Với việc quản trị website không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ những quyền hạn và các điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ quy định nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các quy định khác của ĐKSD vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

Với bất kỳ các bất đồng, mâu thuẫn nào phát sinh giữa thành viên và sử dụng dịch vụ website và dịch vụ của cộng đồng Trả Lời Câu Hỏi (TraLoiCauHoi.com) đều sẽ được xem xét trên các cơ sở pháp luật của nước sở tại liên quan đến các hoạt động của các website hỏi đáp trực tuyến.

Khi tham gia thì thành viên đã đồng ý rằng các tài khoản tại website của chúng tôi bạn sẽ không được chuyển giao cho bất kì ai và khi được phát hiện thì tất cả dữ liệu của bạn sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn.